جلسه سوم آموزش مقدماتی تحلیل آن چین

جلسات

جلسه اول

مدت : 42 دقیقه

تاریخ :16 شهریور

Picsart_22-06-16_15-26-10-402
دیتا آن چین چیست؟

اتفاقات و اطلاعاتی که در شبکه بلاکچین و بیتکوین رخ می دهد قابل مطالعه و تحلیل است. در این جلسه درباره فرآیند ماینینگ، تاریخچه تحلیل آن چین، هرم سه لایه دیتا آن چین و تفاوت تحلیل فاندامنتال و آن چین صحبت خواهیم کرد.

جلسه دوم

مدت : 58 دقیقه

تاریخ :16 شهریور

Picsart_22-06-16_15-26-10-402
محتوی جلسه دوم:

مفهوم UTXO، بازیگران بزرگ بازار، Stoch To Flow، Capitaization Models، MVRV، CDD، SOAB آشنا خواهیم شد.

جلسه سوم

مدت : 50 دقیقه

تاریخ :16 شهریور

Picsart_22-06-16_15-26-10-402
محتوی جلسه سوم:

Sopr،  Nupl،  Puell Multiple، NVM، جریانات صرافی (Exchange Flows)

جلسه چهارم

مدت : 45 دقیقه

تاریخ :16 شهریور

Picsart_22-06-16_15-26-10-402
محتوی جلسه چهارم: 

بررسی تابلو هفتگی کریپتو کوانت ( crypto Quant)، دسته بندی شاخص ها و معیار ها

جلسه پنجم

مدت : 44 دقیقه

تاریخ :16 شهریور

Picsart_22-06-16_15-26-10-402
محتوی جلسه پنجم:

مرور عملیاتی، شاخص ها و عمیق سازی آموزش 

دکمه بازگشت به بالا